O Profite

Vydavateľ

Služby pre predplatiteľov

Redakcia PROFITU

Šéfredaktorka

Vladimíra Bukerová
(02) 2082 2201, bukerova@eprofit.sk

Editor

Eduard Žitňanský
zitnansky@eprofit.sk

Redakcia

Štefánia Kačalková
kacalkova@eprofit.sk

 

Klaudia Lászlóová
laszloova@eprofit.sk

Júlia Mekyňová
mekynova@eprofit.sk

Vladimír Kampf
kampf@eprofit.sk

Dagmar Pravdíková
Jazyková redaktorka
pravdikova@eprofit.sk

 

Stáli spolupracovníci

Ján Blažej, Lucia Fričová, Palo Hlubina, Kristián Klima, Alexandra Kováčová, Pavel Malovič, Tomáš Mrva, Vladimír Pauco, Jozef Prosnan, Veronika Rosputinská, Katarína Šujanová, Zuzana Zimmermanová, Radovan Žuffa

Najčítanejšie na Profit


Inzercia - Tlačové správy


 1. Registrácia na EnergyHack
 2. Teraz je ideálny čas myslieť na letnú dovolenku
 3. Café Marcus Bratislava: Plzeň nielen pre nadšencov motoriek
 4. Slamená búda na Kolibe: Dobrá Plzeň a slovenská kuchyňa
 5. Stredomorie najlepšie spoznáte na okružnej plavbe
 6. 10 tipov ako uskladniť potraviny, aby vydržali čerstvé a chutné
 7. Pravá atmosféra Rače v JennyV. Sedliacky tanier majú famózny
 8. Päť zásad bezpečného online zoznamovania
 9. Čo všetko sa dá robiť počas plavby na lodi?
 10. Veľkolepý rok 2017 s Volkswagenom
 1. SPU v budúcom akademickom roku ponúka dva nové študijné programy
 2. AUTO V ZIME
 3. Študentská osobnosť Slovenska skúma pšenicu
 4. Aula Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zdobí známku
 5. Odšťavovací horoskop: Škorpión miluje zvodné kombinácie
 6. Na Nobelovu sa chystajú prví obyvatelia
 7. Registrácia na EnergyHack
 8. 5 najlepších prírodných liekov na prechladnutie
 9. Drevené altánky oživia každú záhradu
 10. Teraz je ideálny čas myslieť na letnú dovolenku
 1. Teraz je ideálny čas myslieť na letnú dovolenku 11 853
 2. 10 tipov ako uskladniť potraviny, aby vydržali čerstvé a chutné 6 915
 3. Slamená búda na Kolibe: Dobrá Plzeň a slovenská kuchyňa 5 183
 4. Pravá atmosféra Rače v JennyV. Sedliacky tanier majú famózny 3 720
 5. Café Marcus Bratislava: Plzeň nielen pre nadšencov motoriek 3 252
 6. Veľkolepý rok 2017 s Volkswagenom 2 523
 7. Stredomorie najlepšie spoznáte na okružnej plavbe 2 442
 8. Päť zásad bezpečného online zoznamovania 2 215
 9. Čo všetko sa dá robiť počas plavby na lodi? 1 894
 10. Ako vyzerá fotka, ktorá 10-násobne zvyšuje šancu na zoznámenie? 1 891
Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop